Who we are?

เพราะเราเชื่อว่า ความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นที่พึงปรารถนาของทุกองค์กร ท่ามกลางความรุนแรงในการแข่งขันที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีธุรกิจใดที่สามารถผูกขาดหรือครอบครองสุดยอดของเทคโนโลยี สุดยอดนวัตกรรม หรือสุดยอดผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้โลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีสามารถก้าวทันกันได้ภายในชั่วข้ามคืน

การครอบครองใจไม่เพียงแต่เฉพาะลูกค้า แต่ต้องสามารถเอาชนะใจในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างหาก เป็นสิ่งที่แวดวงธุรกิจควรที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่จะทำให้องค์กร หรือธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

 

จากความเชื่อ และปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น บริษัท โอร์ล็อฟ ดรีมเมกเกอร์ จำกัด จึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผู้บริหาร และผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญยิ่งในองค์กร องค์กรธุรกิจ ในการก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างดี มั่นคง และยั่งยืน

การกำหนดสโลแกน “Dream Maker” จึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำสวยหรู แต่เป็นการถ่ายทอดความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ผ่านการผสมผสานความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพ พร้อมอาสาที่จะสร้างฝันของท่านให้เป็นความจริง ผ่านการบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์กร และผู้บริหาร เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วนในองค์กร องค์กรธุรกิจของท่านได้อย่างมีกลยุทธ์ และมีประสิทธิภาพ

 

“ความสำเร็จ” มิอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากแต่ต้องประกอบจากหลายๆ ปัจจัย และทุกก้าวย่างต้องดำเนินไปอย่างมีกลยุทธ์ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรและผู้บริหารก็ไม่อาจสำเร็จได้เพียงการกระบวนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน หรือเพียงแค่การเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่การสร้างภาพลักษณ์ฯจะต้องมาจากกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ตัวองค์กร หรือองค์กรธุรกิจอย่างถ่องแท้ การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในกระบวนการสื่อสาร ภายใต้เครื่องมือที่ถูกต้อง ถูกที่ และถูกจังหวะเวลา มากำหนดเป็นแผนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหารเพื่อให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว...

  

  

The Orlov (sometimes spelled Orloff) is a large diamond that is part of the collection of the Diamond Fund of the Moscow Kremlin. Its origin - described as having the shape and proportions of half a chicken's egg - can be traced back to the second century Sri Ranganathaswamy Hindu temple, In Srirangam, Tamil Nadu, India where it once served as the eye of the presiding deity, before being stolen and sold by a French soldier and Hindu convert in 1747, The diamond was mined at the Kollur Mine in Andhra Pradesh, India.

http://en.wikipedia.org/wiki/Orlov_(diamond)

 

Orlov Dream Maker Company Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
และได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ระดับ AAA กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

และเราได้ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีองค์กรมากมายให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษามาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชนต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียง

 

Our Tools for Corporate Image Building Service

Whom we served?

What they talk about us?

  • asw
  • ได้เคยร่วมงานกับบริษัทโอร์ล็อฟ ตอนเป็นเลขาธิการ สมอ. วิสัยทัศน์ขององค์กรและผู้บริหารมีความจำเป็นในการนำพาองค์กร ผู้นำองค์กรไม่สามารถทำงานได้เพียงคนเดียว แต่ต้องสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้า และบริษัทโอร์ล็อฟฯมีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดได้ดี ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏ นำไปสู่การได้รับความร่วมมือที่ดี ควบคู่กับการสร้างศรัทธาจากประชาชน
  • ที่ผมเลือกใช้โอร์ล็อฟฯให้เข้ามาดูแลภาพลักษณ์องค์กรของพรีบิลท์ เพราะกระบวนการทำงานสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วิเคราะห์ วางแผนงาน และสามารถลงมือทำงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ สามารถส่งมอบแผนงานได้เป็นอย่างดี
  • โอร์ล็อฟฯ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์องค์กรที่โดดเด่นในเรื่องของสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน มี Step ในการคิด ถ่ายทอดเป็นกลยุทธ์ที่โอเค สามารถ Support ธุรกิจเราได้ สามารถถ่ายทอดและทำให้เราเป็นที่รู้จักในภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผู้บริหารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Corporate Image FAQs

 • ทำไมต้องทำ Corporate Image?

Where we are?

 • subject
 • your email
 • your message